CAREER

AE (Account Executive) Urgent !

รายละเอียดของงาน
1.ดูแลประสานงานระหว่างลูกค้าและบริษัทตามที่ได้รับมอบหมาย ให้บรรลุตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์
2.จัดทำประชุมและสรุปงานประชุมลูกค้าและทีมงาน
3.เข้าพบลูกค้า (ประสานงาน , พรีเซนต์งาน, อัพเดทงาน, การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า, การตอบคำถาม เป็นที่ปรึกษา, เจรจาต่อรอง, ตรวจงาน ควบคุมคุณภาพงาน, ควบคุมตารางเวลา, รวมรวมรีพอร์ท)
4.ควบคุมงบประมาณ


สถานที่ปฏิบัติงาน
ตำบลบางพึ่ง  อำเภอพระประแดง  จังหวัดสมุทรปราการ
อัตรา 3
เงินเดือน N/A


คุณสมบัติผู้สมัคร
 อายุ ไม่เกิน 30 ปี
 มีประสบการณ์ในสายงาน 1-3 ปี
 มีความรู้เกี่ยวกับ Digital Marketing , Online Media , influencer
 พร้อมเรียนรู้การทำงาน,มีความละเอียดรอบคอบ
 มีทักษะสื่อสารและการเจรจาต่อรองเป็นเลิศ
 สามารถทำ Microsoft office word , excel ,power point ได้
 มีทัศนคติที่ดี มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ ตรงต่อเวลา
 มีบุคลิกภาพดี
 รักการทำงานเป็นทีม

[]
1 Step 1
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right
FormCraft - WordPress form builder
Web Developer

รายละเอียดของงาน
– ออกแบบพัฒนา ปรับปรุง แก้ไข และดูแล Website / Web Pages / HTML / CSS / PHP / MySQL
– ออกแบบดูแล ปรับปรุง แก้ไข ระบบ E-commerce
– ออกแบบพัฒนา ปรับปรุง แก้ไข และดูและระบบ ด้วย CMS, WordPress, Joomla, Drupal
– มีความรู้เข้าใจ Digital Marketing จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ


สถานที่ปฏิบัติงาน
หมู่บ้านกลางเมืองสุขสวัสดิ์ ใกล้สามแยกพระประแดง และ Big C สุขสวัสดิ์
ตำบลบางพึ่ง  อำเภอพระประแดง  จังหวัดสมุทรปราการ
อัตรา 3
เงินเดือน N/A


คุณสมบัติผู้สมัคร
 Bachelor’s Degree or higher in Computer Science, Graphic Design, or a related field.
 At least 1-2 years work experience as a web developer Front-End and Back-End
 Excellent HTML5, XHTML, CSS3, PHP programming skills
 Experience with JQuery, JavaScript
 Experience in Responsive Design
 Experience in CMS, WordPress, Joomla, Drupal
 Experience with Adobe Photoshop, Illustrator
 Understanding of SEO principles, Digital Marketing
 Well-versed in UI/UX design for website, mobile , social media and more.
 Able to work with team

[]
1 Step 1
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right
FormCraft - WordPress form builder
Creative Marketing / Digital Creative

รายละเอียดของงาน
– Create part of the strategic branding development of the company and advise the creative way to improve the branding as well as move the brand forward
– Work with the communication team, strategy team, and copywriters to develop creative concepts and present to management and customer.
– Create and design development to develop and set the brand look & feel and quality standard guidelines for customer’s brand and provide quality control over concepts and projects including brand audit for design parts
– Supervise the internal teams to develop visual & motion designs, and responsible for recruiting and managing third party design firms as well as internal design resources for the creative development & production budget and quality control


สถานที่ปฏิบัติงาน
ตำบลบางพึ่ง  อำเภอพระประแดง  จังหวัดสมุทรปราการ
อัตรา 2
เงินเดือน N/A


คุณสมบัติผู้สมัคร
 Bachelor’s or Master degree in Fine Arts, Communication Art or related field or equivalent visual design.
 At least 3-5 years experience in creative & campaign development/ brand management/ brand communication / marketing communication.
 A strong knowledge of brand development, creative & advertising campaign development with experienced layouts, graphic fundamentals, typography, printing, TV, VDO, web and interactive production processes
 Ability to translate the marketing brief into creative brief and lead the creative or designers to develop breakthrough campaign
 Ability to storyboard or translate ideas to designers and develop innovative visual and motion graphics solutions
 Experience with software such as Photoshop, Illustrator, InDesign & Flash, Adobe After Effects & video editing
 Technology savvy and can work in the mobile culture and fast moving company

[]
1 Step 1
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right
FormCraft - WordPress form builder
Content Writer (Digital Marketing)

รายละเอียดของงาน
– วิเคราะห์ และเขียน Content ที่เหมาะสมกับ digital marketing
– ผลิตงานที่หลากหลายทั้งรูปแบบแนะเนื้อหาสำหรับ website, blog, social media, from articles, seeding video และ reviews
– ผลิตเนื้อหาที่เป็นไปตามจุดประสงค์ที่ต้องการ


สถานที่ปฏิบัติงาน
ตำบลบางพึ่ง  อำเภอพระประแดง  จังหวัดสมุทรปราการ
อัตรา 3 อัตรา


คุณสมบัติผู้สมัคร
 Male or Female, Age not over 30 years old
 Bachelor’s degree in journalism, communications or a related field
 Minimum 1 years experience in digital marketing company or digital agency
 Minimum 3 years experience in digital marketing company or digital agency (For manager level)
 Know basic design fundamentals and be familiar with digital content management systems
 knowledge of standard writing practices is necessary in online integration
 Having leadership skill with high level to accuracy & attention to detail
 Creative and dynamic self-starter and able to work against deadlines
 มีประสบการณ์เขียนContent จะพิจารณาเป็นพิเศษ

[]
1 Step 1
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right
FormCraft - WordPress form builder
Digital Marketing Manager

รายละเอียดของงาน
1. มีความเชี่ยวชาญด้าน Online Marketing Tools (Facebook Ad, Google Ad, Instagram Ad, Remarketing Tools)
2. มีความเชี่ยวชาญในการใช้เครื่องมือเพื่อวิเคราะห์ผลจากการทำการตลาด Online
3. Monitor ข้อติชมของผู้รับบริการทางสื่อ Online เข้าใจ Key Metrics
4. มีความเชี่ยวชาญใน Customer Journey/Funnel ต่างๆ
5. จัดทำแผนงานการตลาดที่วัดผลได้ กำหนดเป้าหมาย และ KPI ได้
6. ควบคุมการออกแบบรูปลักษณ์และภาษาของ Ad
7. ติดต่อประสานงานตามที่ได้รับมอบหมาย


สถานที่ปฏิบัติงาน
ตำบลบางพึ่ง  อำเภอพระประแดง  จังหวัดสมุทรปราการ
อัตรา 1
เงินเดือน N/A

คุณสมบัติผู้สมัคร
 อายุไม่เกิน 36 ปี
 ประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี หรือมี Google AdWords certification
 พร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
 เข้าใจภาษาอังกฤษ ระดับสื่อสารได้
 ถ้ามีประสบการณ์กับ Digital Agency จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

[]
1 Step 1
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right
FormCraft - WordPress form builder
พิธีกรรายการ Digital Marketing

รายละเอียดของงาน
ดำเนินการด้าน Digital Marketing ประชาสัมพันธ์ ถ่ายทอดสารประโยชน์ ด้วยการสร้างสรรค์คอนเทนต์ ทั้งข้อความ ภาพ และวีดีโอ รวมทั้งงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ Digital Marketingที่ และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

สถานที่ปฏิบัติงาน
ตำบลบางพึ่ง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
อัตรา 2
เงินเดือน N/A

คุณสมบัติผู้สมัคร

  • อายุไม่เกิน 30 ปี
  • จบการศึกษาระดับริญญาตรี สาขาการตลาด, นิเทศศาสตร์, วารสารศาสตร์ และสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  • ประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี
  • มีความคิดสร้างสรรค์ ในการผลิตคอนเท้น ทั้งข้อความ ภาพ และ วีดีโอ
  • เข้าใจภาษาอังกฤษ ระดับสื่อสารได้
  • มีบุคลิกภาพดี รักการทำงานเป็นทีม
  • พร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
[]
1 Step 1
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right
FormCraft - WordPress form builder

Start typing and press Enter to search