MARKETING HUB WEBSITE

Marketing Hub Website ออกแบบมาสำหรับธุรกิจใหม่ Startup หรือธุกิจที่ต้องการ Transform ไปสู่ยุค Digital ต้องการเว็บไซต์ที่นอกจากจะทำหน้าที่ Business Communication

แล้วยังต้องเชื่อมต่อเพื่อเป็นศูนย์กลางของข้อมูลเนื้อหา หรือ Content Hub สามารถสร้าง Traffic ให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง เชื่อมโยงเป็นระบบกับฐานข้อมูลเพื่อนำกลับมาวิเคราะห์ และวางแผนทำการตลาดต่อไปอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง

ถ้าคุณมีความต้องการให้เว็บของคุณเป็น…

 • เป็นเว็บไซต์ที่สวยงาม สื่อสารภาพและเอกลักษณ์ของแบรนด์ของคุณได้
 • เว็บไซต์ของคุณเป็นมากกว่าเว็บไซต์ธรรมดา ทำหน้าที่เป็น Marketing Hub สำหรับธุรกิจคุณ
 • เว็บไซต์ของคุณจะสร้าง ​Traffics ที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง  และสามารถเปลี่ยน ​Traffics เหล่านั้นให้เป็นลูกค้าของคุณได้
 • คุณสามารถตรวจสอบข้อมูลผู้เข้ามาเว็บไซต์ พร้อมรายละเอียดกิจกรรมต่างๆ ที่เขาทำ เพื่อนำข้อมูลมาทำการตลาดเพิ่มเติมได้
 • เว็บไซต์ของคุณทำหน้าที่เชื่อมต่อและทำงานเป็นระบบ  ทำงานแบบ Marketing Automation

ใครเหมาะสมกับบริการ MARKETING HUB WEBSITE

 • ธุรกิจใหม่ที่มุ่งใช้ Digital Marketing หรือ Online Marketing เป็นหลักในการดำเนินธุรกิจ
 • ธุรกิจเดิมที่ต้องการ Transform ไปสู่ Digital เพื่อการเติบโตที่ยั่งยืน
 • ธุรกิจที่ต้องการได้ข้อมูลติดต่อของผู้ที่สนใจสินค้าหรือบริการของคุณ หรือ Leads
 • แบรนด์สินค้าที่ต้องการสื่อสารคุณค่า ไปยังกลุ่มเป้าหมายอย่างเป็นระบบ
 • ธุรกิจบริการเฉพาะที่มีกลุ่มเป้าหมายชัดเจน หรือธุรกิจ B2B
 • ธุรกิจ  E-Commerce

รูปแบบการให้บริการ

 • ออกแบบวางแผนดำเนินการใหม่ทั้งหมด
 • ปรับปรุง พัฒนา หรือเพิ่มเติม ระบบเดิมที่มีอยู่แล้ว
 • ผู้เชี่ยวชาญของเรารวบรวมข้อมูล รายละเอียดของความต้องการ เป้าหมาย และวางแผนดำเนินการในแต่ละโครงการ

สนใจฝากรายละเอียด หรือต้องการปรึกษาผู้เชี่ยวชาญของเรา
บอกข้อมูลของคุณเพื่อให้เราติดต่อกลับด้านล่างนี้ได้เลย

Start typing and press Enter to search