DIGITAL PLANNING, STRATEGY AND MANAGEMENT

DIGITAL PLANNING, STRATEGY AND MANAGEMENT

ธุรกิจของคุณจะโลดแล่นอยู่ในโลกดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ ทันสมัย ก้าวทันคู่แข่งในทุกโอกาส และนี่คือเบื้องหลังที่เราพร้อมก้าวไปกับคุณ

การวางแผนการตลาด (Digital Marketing Planning) เริ่มจากการกำหนดแนวทางในการสื่อสารทั้งภาพ และข้อความ รวมถึงการวิเคราะห์คู่แข่ง เปรียบเทียบโอกาสและช่องทางการตลาดในโลกออนไลน์ทั้งหมด

กำหนดกลยุทธ์ (Digital Strategy) สำหรับการทำ Digital marketing ทั้งหมด กำหนด Key Communicate พร้อมรายละเอียดแยกตามสื่อ โดยแยกตาม Marketing Stages ให้สัมพันธ์กับ Customer Journey โดยรวมไปถึงขั้นตอนการพัฒนาไปในแต่ละ Stage ของลูกค้า

การตั้งเป้าหมาย (Goal) การกำหนดกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน และสัมพันธ์กับสิ่งที่ดำเนินการ เพื่อตอบโจทย์ได้ถูกต้อง ช่วยให้ธุรกิจของคุณบรรลุผลอย่างเต็มประสิทธิภาพ หรือก็คือการทำ SMART Goal นั้นเอง

การกำหนดตัวชี้วัด (KPI) เพื่อใช้วัดผลและประเมินผลการทำงาน และง่ายต่อการปรับปรุงพัฒนาต่อๆ ไป อันนี้ถือเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องกำหนดรายละเอียด เพื่อชี้วัดความสำเร็จของสิ่งที่ทำแต่ละส่วน โดยจะเกี่ยวข้องกับ Metrics หลายๆ ตัวและต้องพิจารณาถึง Benchmarks ด้วย

การจัดการค่าใช้จ่าย Budget และ Resources ช่วยให้คุณสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายในการทำงานได้อย่างคุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุด รวมทั้งการวางแผนงานด้านทรัพยากรต่างๆ เช่นเครื่องมือ Software และทีมงานา

วางแผนการตลาดสำหรับปี 2019 กับเรา

ปี  2019 จะเป็นปีเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงอย่างมากมาย หลายธุรกิจจะเริ่มกลับมาลงทุนและเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆ มีการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล หรือ Digital Transformation เข้ามามีบทบาทในทุกๆด้าน และเป็นโอกาสที่ดีของธุรกิจ

การตลาดดิจิทัล  (Digital Marketing) ที่จะเริ่มต้นหรือขยายการลงทุนในปีนี้ เรามีเชี่ยวชาญในหลายธุรกิจ เช่น ธุรกิจเกี่ยวกับอาหารและเครื่องดื่ม ธุรกิจสุขภาพและความงาม ธุรกิจเกี่ยวกับยานยนต์และการขนส่ง รวมไปถึง Startup หรือ Technology ธุรกิจทั้งหลายเหล่านี้ จำเป็นที่จะต้องการใช้การตลาดดิจิทัล เพื่อดำเนินให้ธุรกิจเติบโต อย่างยั่งยืน

แผนการตลาดสำหรับธุรกิจเกี่ยวกับอาหารและเครื่องดื่ม

icon-foodd

ธุรกิจเกี่ยวกับอาหารและเครื่องดื่มเติบโตตามเศรษฐกิจและการบริโภค
การเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายให้ตรงกลุ่ม สร้างการรับรู้อย่างต่อเนื่อง ประกอบกับการบริหารจัดการเกี่ยวกับประสบการณ์ของลูกค้า (Customer Experience) ถือเป็นเรื่องสำคัญและต้องทำอย่างเป็นระบบ ติดต่อเราเพื่อวางแผนธุรกิจของคุณวันนี้

Digital Marketing Plan สำหรับธุรกิจสุขภาพและความงาม

icon-beauty

ธุรกิจสุขภาพและความงาม ต่อจากนี้ไปจะมีสำคัญมากขึ้นในทุกๆปี ผู้คนต้องการการดูแลรักษา เพิ่มขึ้นอยู่ตลอด
ผู้คนรักสุขภาพมากขึ้น ต้องการดูแลรักษาที่ดีและเหมาะสมกับตัวเอง หาข้อมูลเปรียบเทียบเพื่อให้ได้สิ่งที่ดีสำหรับตัวเอง คอนเทนต์ที่มีคุณค่าจึงสำคัญ นำมาซึ่ง Lead คุณภาพ และการบริหารจัดการ Lead อย่างเป็นระบบด้วยฐานข้อมูล และความสนใจเฉพาะของแต่ละคน คือหัวใจของธุรกิจนี้

ธุรกิจยานยนต์และการขนส่ง ขยายตัวไปอีกขั้นด้วยแผนการตลาดเฉพาะ

icon-auto

ถึงแม้การแข่งขันสูง แต่โอกาสก็ยังมีอีกมาก ตลาดที่เปิดกว้างและเทคโนโลยีใหม่ๆ ก่อให้เกิดโอกาสกับทุกคน
ด้วยแผนการตลาดเฉพาะ และ Software รูปแบบเฉพาะช่วยให้เราสามารถทำการตลาดแบบอัตโนมัติ (Marketing Automation) ช่วยให้แผนการตลาดของเรามีประสิทธิภาพและบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายยิ่งขึ้น ด้วยการจัดการอย่างเป็นระบบ

Startup และ Technology ที่ต้องการเติบโต ต้องมีแผนที่ดีก่อนอันดับแรก

icon-startup

91% ของธุรกิจเกิดใหม่ ไปต่อไม่ได้เพราะขาดแผนการตลาดที่ดี การวางแผนจึงสำคัญมากกับ Startup และ Technology
สร้างรากฐานให้มั่นคงกับการเริ่มต้นธุรกิจ Startup ในยุคที่กำลังเดินไปอย่างรวดเร็ว ทั้งในด้านธุรกิจและด้านเทคโนโลยี Digital Marketing จะช่วยให้ธุรกิจของคุณเติบโตอย่างก้าวกระโดด บนระบบพื้นฐาน Digital Asset ที่เป็นของคุณ ให้คุณเติบโตอย่างเป็นระบบ

ตัดสินใจเริ่มต้น ด้วยแผนธุรกิจของปี 2019 ด้วยการปรึกษาผู้เชี่ยวชาญของเรา
กรุณาบอกข้อมูลของคุณและธุรกิจของคุณ เพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะของเราติดต่อกลับ

ถ้าคุณจะเริ่มทำ Digital Marketing

คำถาม 5 ข้อนี้คือสิ่งที่คุณควรตอบให้ได้
ก่อนเริ่มทำ Digital Marketing

คุณจะตอบคำถามเหล่านี้อย่างไร
ตัวอย่างลูกค้าของคุณคือใคร? หรือกำไรขาดทุนมาจากตรงไหน?
อ่านเพิ่มเติมจาก

5 คำถามที่ต้องตอบ เมื่อเริ่มคิดวางแผนการตลาด

ถ้าคุณมีแผนการตลาดแล้ว รู้หรือไม่ว่า

91 เปอเซ็นต์ ของธุรกิจ ล้มเหลว

ไม่ประสบความสําเร็จกับการทําการตลาดออนไลน์ เป็นเพราะไม่มีแผนการตลาดที่ดี
มาสํารวจกันว่าธุรกิจของคุณมีการวางแผนการตลาดออนไลน์ไว้ได้ดีแล้วหรือยัง?
แบบสำรวจแผนการตลาดของคุณดีแล้วหรือยัง?

คุณวางแผนการตลาดออนไลน์ Digital Marketing ของคุณได้ดีแค่ไหน

Start typing and press Enter to search